Diverse

Utilsigtet hændelse

Har du eller dine pårørende været udsat for en utilsigtet skade/ risiko for en utilsigtet skade i kontakten med sundhedsvæsnet, kan du indberette det her: www.stsp.dk/UTH – til læring for det aktuelle sted, samt for hele sundhedsvæsnet. Det kaldes en “utilsigtet hændelse”. Styrelsen for Patientsikkerhed*, vil orientere de lokale aktører, ift læring og evt. udbedring af praksis. Derefter sendes data anonymiseret til Styrelsen for Patientsikkerhed, for en generel refleksion og læring indenfor det pågældende område.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed hører under Sundheds- og Ældreministeriet, som har det overordnede ansvar for sundhedspolitikken i Danmark. Oprettet den 08.10.2015. som en sammensmeltning af den tidligere styrelse Patientombuddet og tilsynsområdet fra Sundhedsstyrelsen.

Klage

Ønsker du at klage over noget du har oplevet i sundhedsvæsnet, kan du gøre det online her: www.stpk.dk , eller manuelt (vejledning hertil finder du på samme hjemmeside). Styrelsen for Patientklager* vil herefter tage hånd om det, og vurdere om der kan oprettes en sag. Der er en klagefrist på hhv. to år, fra hvornår du opdagede (eller burde have opdaget) forholdet du ønsker at klage over, og maks fem år fra da hændelsen fandt sted.

  • Styrelsen for Patientklager hører under Sundheds-og Ældreministeriet, som har det overordnede ansvar for sundhedspolitikken i Danmark. Oprettet pr. 01.07.2018. som et resultat af en opsplitning af Styrelsen for Patientsikkerhed og efter udflytning af statslige arbejdspladser i 2018. Styrelsen for Patientklager arbejder for patientsikkerhed og retssikkerhed i sundhedsvæsenet. Styrelsens hovedopgave er at behandle klager over sundhedsfaglig behandling i det danske sundhedsvæsen.

Erstatning

Hvis du ønsker at søge erstatning for en skade du eller dine pårørende har været forvoldt i sundhedsvæsen, kan du gøre det her: https://pebl.dk – enten digitalt, eller manuelt (skemaet finder du på samme hjemmeside). Det er Patienterstatningen, behandlings- og lægemiddelskader*, som varetager denne henvendelse. Ansøgningsfristen herfor er hhv. maks tre år efter effekten af hændelsen er identificeret, og maks ti år efter den forvoldte skade. Er det på andres vegne, kræves der en fuldmagt fra den det vedrører.

  • Patienterstatningen er en uafhængig forening. Oprettet den 01.07.1992. efter at Patientforsikringsloven muliggjorde tilkendelse af erstatning for behandlingsskader i sundhedsvæsnet og lægemiddelskader. Skiftede i 2014 navn fra Patientforsikringen. Ordningen finansieres af sygehusene selv, og udbetalingerne finansieres af de relevante instanser.