Individuel terapi

Der kan være mange gode grunde til at arbejde med sig selv i et terapeutisk forløb. Ikke at man ikke kan gøre det ad anden vej, men den terapeutiske relation tilbyder dig en ramme at arbejde indenfor, som kan optimere processen – hvis du er klar.

Rammerne for den terapeutiske relation sikre dig at det er dig det handler om, at du får en sparringspartner, der er skolet i at give dig det optimale med- og modspil, som har et grunddigt kendskab til det psykiske landskab du befærder dig i, og dermed kender til mulighederne og de potentielle faldgrupper de nye territorier kan udgøre for dig.  

Årsagerne til henvendelse kan være mange. Oftest er det en følelse af at have mistet styringen med sit liv, enten grundet sorg, tab, depression eller angst. Hvor livets udfordringer har tvunget en til at erkende ens gamle måder at forstå og håndtere livet på, ikke længere er hjælpsomt og gavnligt.

Et terapeutisk forløbet behøver ikke nødvendigvis at være langt. Faktisk skal der helst være set en begyndende fremgang inden 4. session, ellers bør det overvejes om tilbuddet er det rette. Det afgørende for processen er, at du er ærlig og tør være der med det der er. Det vil i sig selv udfordre til ny læring, til nye perspektiver og til nye måder at håndtere livet på.  

 

Hyppige henvendelses-årsager

.. depression .. angst  ..

.. sorg ..

.. usikkerhed .. krise  .. mobning ..

.. identitetstab  ..

.. sorg .. tab .. vrede ..