Tilskud

Med en henvisning fra egen læge, kan du få 60% i rabat. Det kræver dog du får booket en tid hos mig eller en anden psykolog med ydernr. senest en måned fra den er blevet udstedt.

Følgende kategorier er henvisningsberettigede:

 • Røveri/ vold/ voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom  
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord 
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge 
 • personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb  
 • personer, med let til moderat depression, der er fyldt 18 år 
 • personer, der lider af let til moderat angst/ OCD, der er fyldt 18 år

Som medlem af sygesikringen danmark får du kr. 300,- i rabat pr. betalt session som 100% egenbetaler. Og kr. 200,- i rabat pr. session, når du har en henvisning via den offentlige sygesikring. Det gælder også medlemmer under 18 år. For mere info: Psykologhjælp 2020

Husk at orientere mig om evt. medlemskab ved første samtale.

Andre tilskudsmuligheder

 • Private- og arbejdsforsikringer dækker nogen gange udgifter til psykologbehandling – helt eller delvist.
 • Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologbehandling ifm. arbejdsbetingede kriser.
 • Kommunen bevilliger i særlige situationer psykologbehandling, ud fra en social og økonomisk vurdering. Tal med din sagsbehandler, om du hører til kategorien.