Tilskud

Har du en henvisning fra din læge får du 60 % rabat på de tolv timer henvisningen giver, såfremt du har bestilt tiden hos mig senest en måned efter du har fået henvisningen. For angst og depression dog op til 24 sessioner. Genhenvisninger er muligt i tilfælde med “nye udbrud” af sygdomme du tidligere er blevet henvist på baggrund af. Problematikken du henvender dig med må ikke være ældre end tolv måneder, pånær hvis der er tale om incest eller andre seksuelle overgreb.

Tilbuddet gennem den offentlige sygesikringen, gælder både dem i gruppe 1 og 2.

Tilskud via sygesikringen er muligt under følgende kategorier:

 1. Røveri, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge.
 4. Patienter, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til patienter, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Patienter, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort ved graviditet efter 12. svangerskabsuge. Lægen kan henvise til psykologhjælp forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er sendt til abortsamrådet.
 9. Patienter, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Patienter over 18 år med let til moderat depression.
 11. Patienter, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og på henvisnings-tidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

 

danmark

Som medlem af sygeforsikringen danmark, kan du få kr. 200,- i rabat pr. betalt session via henvisningen, og 300,- i rabat for sessioner udenfor sygesikrigen, ligesom de ser bort fra alderskravene, og også yder støtten til børn uden henvisning. For mere info se: Danmark – Psykologhjælp 2018

Andre tilskudsmuligheder

 • Private- og arbejdsforsikringer dækker nogen gange udgifter til psykologbehandling.
 • Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologbehandling ifm. arbejdsbetingede kriser.
 • Kommunen bevilliger i særlige situationer psykologbehandling, ud fra en social og økonomisk vurdering. Tal med din sagsbehandler, om du hører til kategorien.

 

HUSK at medbringe dit sygesikringskort og evt. betalingsbevilling, samt at orientere mig om evt. medlemskab i danmark ved første samtale.