Diverse

Utilsigtet hændelse.

Har du eller dine pårørende været udsat for en utilsigtet skade/ risiko for en utilsigtet skade i kontakten med sundhedsvæsnet, kan du indberette det her: www.stsp.dk/UTH – til læring for det aktuelle sted, samt for hele sundhedsvæsnet. Det kaldes en “utilsigtet hændelse”. Styrelsen for Patientsikkerhed, vil orientere de lokale aktører, ift læring og evt. udbedring af praksis. Derefter sendes data anonymiseret til Styrelsen for Patientsikkerhed, for en generel refleksion og læring indenfor det pågældende område.

Klage.

Ønsker du at klage over noget du har oplevet i sundhedsvæsnet, kan du gøre det online her: www.stpk.dk , eller manuelt (vejledning hertil finder du på samme hjemmeside). Styrelsen for Patientklager vil herefter tage hånd om det, og vurdere om der kan oprettes en sag. Der er en klagefrist på hhv. to år, fra hvornår du opdagede (eller burde have opdaget) forholdet du ønsker at klage over, og maks fem år fra da hændelsen fandt sted.

Erstatning.

Hvis du ønsker at søge erstatning for en skade du eller dine pårørende har været forvoldt i sundhedsvæsen, kan du gøre det her: https://pebl.dk – enten digitalt, eller manuelt (skemaet finder du på samme hjemmeside). Det er Patienterstatningen, behandlings- og lægemiddelskader, som varetager denne henvendelse. Ansøgningsfristen herfor er hhv. maks tre år efter effekten af hændelsen er identificeret, og maks ti år efter den forvoldte skade. Er det på andres vegne, kræves der en fuldmagt fra den det vedrører.